skupina

Letošní novinky v elektronické komunikaci s finančními úřady. Co třeba svěřit ji zástupci?

Od 1. ledna 2015 je významně rozšířen okruh podání, které je nutné vůči finančním úřadům činit elektronicky (tj. prostřednictvím datové schránky či s uznávaným elektronickým podpisem). Kdo má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem či kdo má zřízenu datovou schránku (případně ji má zřízenu jeho zástupce), musí podávat daňová přiznání, hlášení a vyúčtování výhradně elektronicky. Elektronicky nutno podávat též přihlášku k registraci i oznámení o změně registračních údajů.

Zároveň se zjednodušuje postup v případech, kdy je podle soukromoprávní úpravy vyžadováno společné jednání více členů statutárního orgánu. Nově platí, že při správě daní v téže věci může jménem právnické osoby jednat pouze jedna fyzická osoba. Jednat jménem právnické osoby může tedy jakýkoliv člen statutárního orgánu. Např. u daňového přiznání tak stačí podpis jedné osoby i v případě, kdy podle společenské smlouvy podepisují vždy dva jednatelé společně (zároveň).

Povinnost elektronické formy podání se vztahuje již na přiznání podávána v měsíci lednu 2015, tedy nejen k DPH, ale i k silniční dani či dani z nemovitých věcí (ale netýká se dílčího přiznání). Pozor na to, že i nadále fyzické osoby – plátci DPH bez zřízené datové schránky mají povinnost elektronického podání, pokud se jedná o režim přenesené daňové povinnosti a souhrnné hlášení.

Možná i pro vás v těchto podmínkách může být praktické svěřit účetnictví i zmocnění pro komunikaci s finančními orgány daňovému poradci. Kanceláře KODAP z vás mohou sejmout i břemeno elektronických podání.


publikováno 23.01.2015
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

Čtvrt století služeb KODAP
ETL Global
newsletter close