skupina

Koordinační výbor: faktury lze zasílat i e-mailem

Koordinační výbor KDP a MF uzavřel v květnu 2011 projednávání problematiky zasílání daňových dokladů e-mailem. Možnost doručování daňových dokladů elektronickou poštou bez zaručeného elektronického podpisu byla potvrzena. K takovým dokladům je ale nutné se chovat jako k dokladům listinným. Je třeba je vytisknout a takto mít pro účely případné kontroly k dispozici. K přijímání dokladů e-mailem však nelze obchodního partnera nutit. Zasílání daňových dokladů elektronicky bez ověřeného podpisu by mělo být podloženo písemným ujednáním zúčastněných stran, ve kterém se určí alespoň formát souboru a doručovací e-mailové adresy.

Požadavky na formu účetních a daňových dokladů jsou specifikovány v ustanoveních § 11, resp. 33 zákona o účetnictví a § 26 zákona o dani z přidané hodnoty. Tato ustanovení umožňují existenci dokladů v listinné podobě nebo v podobě technické (elektronické, optické, apod.). Klíčovými kritérii pro všechny doklady je zajištění autenticity původu dokladu, integrity jeho obsahu a čitelnosti po celou dobu jeho archivace dle příslušných předpisů.

publikováno 03.06.2011
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close