skupina

Kontrolní hlášení po 1. 4. 2019

S účinností k 1. 4. 2019 dochází k novelizaci zákona o dani z přidané hodnoty (viz např. aktualita z 29. 3. 2019), která bude mít dopad mimo jiné i na kontrolní hlášení DPH podávaná od zdaňovacího období duben 2019 nebo 2. čtvrtletí 2019. Věcný obsah kontrolního hlášení zůstává zachován, nicméně dochází ke změnám názvů a popisů vybraných částí formuláře.

Další změna nastane od 1. 10. 2019. Od tohoto data bude nová XML struktura kontrolního hlášení, na kterou je nutné se připravit, proto o změně informujeme s předstihem. Ke změnám dochází v části A.4. a B.2. v souvislosti s rozšířením možností oprav u nedobytných pohledávek.

Kontrolní hlášení podávaná do 30. 9. 2019 budou podávána prostřednictvím stávající platné struktury. Všechna kontrolní hlášení podávaná po 1. 10. 2019 (tj. také za zdaňovací období září 2019 nebo za 3. čtvrtletí 2019) musí už být podána prostřednictvím nové XML struktury. V případě podání kontrolního hlášení v XML struktuře, která nebude v daném období platná a účinná, bude podání považováno za NEÚČINNÉ se všemi důsledky v podobě možných pokut za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením.

S ohledem na uvedené změny vydalo Generální finanční ředitelství také aktualizované pokyny k vyplnění kontrolního hlášení.

publikováno 02.05.2019
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close