skupina

Kodap mzdy

KODAP mzdy - Liberec


Umíme být vaší mzdovou účtárnou
Určitě se vám nebude stýskat po potížích s proměnlivou legislativou. Naše chyba nebude vaší starostí. Jen si to představte ...

- Chováte se ekonomicky!
 
Ušetříte náklady na personál, prostory, specializované počítačové
 programy a výpočetní techniku
- Obejdete se bez školených specialistů!
 Zastupitelnost pro vás přestane být problémem.
- Ušetříte čas!
 Kontroly úřadů a institucí obslouží kvalifikovaný zmocněný daňový
 poradce.

Myslíte si, že dodavatelské zpracování mzdových agend je vhodné jen pro malé firmy?

Nikoli. Jde jen o zvládnutí moderních technologií!

- Vzdálenost neomezuje!
  Převezmeme vaše elektronická data z docházkových systémů
 či z vašeho informačního systému. Není podstatné, kolik máte
 pracovišť.
- Výsledky získáváte v reálném čase!
 
Elektronicky vám předáme výsledky práce, včetně digitálních
 příkazů k úhradě mezd, daní, pojistného a srážek.
- Nepřiděláme vám práci!
 Ve spolupráci s vašimi techniky najdeme způsob jak automaticky
 integrovat účetní data do vašeho informačního systému.

Mzdy manažerů a zahraničních pracovníků

Správné zpracování mezd manažerů a zahraničních pracovníků není jednoduché. Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění a smlouvy o sociálním pojištění, mnohdy i speciální motivační systémy, akciové opce, služební vozidla, tantiémy, naturální příjmy, příjmy ze zahraničí, to jsou podmínky, které činí zpracování těchto mezd výrazně specifickým. Přičteme-li požadavek na vysokou míru diskrétnosti, je externí zpracování těchto dat ideálním řešením.

KODAP vám k tomu nabízí:

- kanceláře v 8 městech ČR a administrativně - technické
 know-how, zaručující diskrétnost a hladký provoz,
- odborné znalosti a zkušenosti daňových poradců, ochotných
 pomoci optimalizovat daňové zatížení,
- poradce s jazykovými znalostmi a software schopný poskytovat
 výstupy také v angličtině a němčině.
- odborné zázemí též u zahraničních partnerů poradenské skupiny
 ETL.

publikováno 15.08.2007
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close