skupina

Kdy vystavit opravný daňový doklad?

Opravný daňový doklad vystavuje plátce DPH, je-li třeba opravit základ daně a výši daně, což nastane obvykle při zrušení nebo vrácení celého nebo části zdanitelného plnění, při snížení či zvýšení základu daně (dodatečné slevy a doúčtování ceny, skonta, bonusy, příp. malusy) a dále pokud nedojde k dodání zboží nebo převodu nemovitosti pro porušení povinnosti odkupu po ukončení nájmu. Dalším důvodem pro opravu základu daně a výše daně je vrácení úplaty, ze které vznikla plátci ke dni jejího přijetí povinnost přiznat daň, pokud se zdanitelné plnění neuskuteční. Při zvýšení či snížení základu daně z uvedených důvodů je povinnost opravu základu daně a daně provést a vystavit opravný daňový doklad do 15 dnů ode dne zjištění. Oprava základu daně a výše daně je samostatné zdanitelné plnění, proto se provádí v řádném daňovém přiznání.

Oprava výše daně v jiných případech (současně s vystavením opravného daňového dokladu) se použije, pokud plátce uplatnil a přiznal daň jinak, než stanoví zákon a tím snížil nebo zvýšil daň na výstupu nebo svoji daňovou povinnost. Pokud by opravou došlo ke snížení daně, je plátce oprávněn opravu daně provést (tj. má možnost ji provést). Jedná se např. o případ, kdy je uplatněna na poskytnuté plnění vyšší sazba daně či je zdaněno plnění, které není vůbec předmětem daně. Pokud by ale opravou došlo ke zvýšení daně (byla nesprávně použita snížená sazba daně, případně plnění nebylo zdaněno) má plátce povinnost opravu provést. Oprava se v obou těchto případech provádí v dodatečném daňovém přiznání.

publikováno 29.08.2013
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close