skupina

Kalkulačka pro určení směrné hodnoty v roce 2016 pro daň z nabytí nemovitých věcí

Na webových stránkách Finanční správy byla minulý týden zveřejněna aktualizovaná kalkulačka pro určení směrné hodnoty u nemovitých věcí, u kterých dochází v roce 2016 ke změně vlastnických práv.

Tato aplikace slouží poplatníkům pro orientační určení směrné hodnoty a pro potřebu vyplnění jednotlivých příloh k Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí. Stejně jako v předešlých letech je aplikace rozdělena na šest částí podle druhu nemovité věci.

Kromě aktualizace příslušných koeficientů, cen a včlenění několika nových řádků je aktualizovaná kalkulačka uživatelsky příjemnější. Nově není nutné zadávat každý druh nemovité věci samostatně v příslušné části a vyčíslenou orientační směrnou hodnotu ručně sečíst. Kalkulačka uživatelům umožňuje zadání údajů o stavbě a souvisejících pozemcích přímo v části pro příslušnou stavbu. Vyčíslená celková orientační směrná hodnota je pak součtem zvlášť vyčíslené a uvedené hodnoty za stavbu a zvlášť za pozemky. Nově je doplněno případné zobrazení výše polohové přirážky či redukčního koeficientu.

publikováno 19.05.2016


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close