skupina

Je možné se po 1. 1. 2016 ještě stále podřídit zákonu o obchodních korporacích?

Ke dni 31. 12. 2015 uplynula dle zákona o obchodních korporacích dvouletá lhůta, kdy měly obchodní korporace možnost se na základě změny společenské smlouvy podřídit zákonu o obchodních korporacích jako celku (tzv. opt-in).

Odborná veřejnost chápe tuto dvouletou lhůtu ve dvou protichůdných rovinách - buď jako lhůtu propadnou, nebo pořádkovou. Zastáváme názor, že se jedná o lhůtu pořádkovou, a že tedy uplynutím lhůty neztrácejí obchodní korporace možnost provést opt-in. Vykládáme tak předmětné ustanovení spíše jako apel zákonodárce, aby bylo co nejdříve postaveno najisto, jaká obchodní korporace je podřízena "novému" právu a která nikoliv. V této věci budou mít však jistě rozhodující slovo soudy, popř. notáři, do jejichž pravomoci zápisy do obchodního rejstříku spadají.

publikováno 11.02.2016
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close