skupina

Jaké konkrétní dopady přináší novela zákona o dani silniční? (č. 1073)

Jak jsme vás informovali v předchozím e-servisu, byla na konci minulého týdne ve Sbírce zákonů zveřejněna novela zákona o dani silniční, která přináší mnoho změn, a to se zpětnou účinností od 1.1.2022. Finanční správa ČR v této souvislosti vydala informaci shrnující zásadní přijaté změny. Mezi nejdůležitější novinky patří zejména:

• daň silniční budou poplatníci hradit pouze za vozidla s největší povolenou hmotností alespoň 12 tun a jejich přípojná vozidla s největší povolenou hmotností alespoň 12 tun,
• daň se již nebude hradit např. za dodávky či menší nákladní automobily do 12 tun a jejich přípojná vozidla,
• nově jsou zcela zrušeny zálohy na daň silniční. Daň bude hrazena celá najednou po skončení zdaňovacího období ve lhůtě pro podání přiznání, která zůstává nezměněna (tj. do 31. 1. po skončení zdaňovacího období),
• poplatníkem daně již nebude zaměstnavatel (při pracovních cestách zaměstnance), protože osobní automobily a jejich přípojná vozidla nejsou předmětem daně,
• poplatník, který vlastní pouze vozidla mimo předmět daně (např. pouze osobní vozidla), nemusí za účelem zrušení registrace činit dle sdělení Finanční správy ČR žádné úkony, jeho registrační povinnost zaniká automaticky k 1.1.2022. Rozhodnutí o zrušení registrace se následně nevydává.

publikováno 20.06.2022
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close