skupina

Jak zaplatit daň finančnímu úřadu

Do 2. dubna 2013 je nutné nejen podat daňové přiznání k dani z příjmů, ale i zaplatit daň. Daň lze zaplatit v hotovosti v pokladně územního pracoviště finančního úřadu. Pozor na pokladní hodiny, ty mohou být na různých pracovištích různé. Daň je možné zaplatit též složenkou či bankovním převodem. V termínu musí být daň již připsána na účet správce daně. Při zpoždění ne větším než 5 pracovních dní nebude uplatněna žádná sankce.

Od loňského roku se v důsledku organizačních změn v daňové správě změnila i čísla bankovních účtů. Přehled nových čísel bankovních účtů pro úhradu daní je dostupný včetně dalších informací o placení daní na internetových stránkách finanční správy.

Pokud je udělena plná moc ke zpracování a podání daňového přiznání daňovému poradci a toto zmocnění je nejpozději 2. dubna uloženo u příslušného správce daně, pak se tato povinnost úhrady daně odkládá až do 1. července 2013. Obdobně jako pro ty, kteří mají zákonnou povinnost mít ověřenou účetní závěrku auditorem.

Tým poradců skupiny KODAP Vám bude rád nápomocen i při zpracování a podání Vašeho přiznání.

publikováno 02.04.2013
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close