skupina

Jak zaměstnávat starobní důchodce od roku 2010

Ukazuje se, že není zcela jasné, jak bude možné zaměstnávat důchodce po novele zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, účinné od roku 2010.  Ustanovení § 37 odst. 1 tohoto zákona se zrušuje a v důsledku toho se na uvedené ustanovení zrušuje i odkaz pod čarou v § 39 odst. 3 písm. a) ZP. Takto bylo dosud vyjádřeno, že lze bez omezení sjednávat a prodlužovat pracovní poměr na dobu určitou v případech, kdy právní předpis stanoví pracovní poměr na dobu určitou jako podmínku pro vznik dalších práv. Uvedenou změnou bude na poživatele starobního důchodu vztažena obecná právní úprava, obsažená v § 39 odst. 2 ZP, podle které je trvání pracovního poměru na dobu určitou v zásadě omezeno na dobu 2 let. Poté má mít zaměstnanec již pracovní poměru na dobu neurčitou.
V literatuře se objevil názor pracovníků MPSV, podle kterého bude možné nově uzavíraný pracovní poměr uzavřít na dobu určitou nejvýše na 2 roky od jeho vzniku, přičemž doba trvání předchozího pracovního poměru se nijak započítávat nebude. Pokud by ale zaměstnavatel přistoupil „jen“ k prodloužení doby trvání pracovního poměru, pak je započtení nutné. To by přitom u řady starobních důchodců znamenalo, že by prodloužení doby trvání jejich pracovního poměru na dobu určitou bylo zcela vyloučeno.
 
Tento názor má řadu odpůrců, ale částečně jej podporuje i aktuální rozsudek Nejvyššího soudu http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=52499&searchstr=21+Cdo. Do konce tohoto roku je přitom třeba problém vyřešit.
 
Upozorňujeme na přednášku předního odborníka na problematiku zákoníku práce a souvisejících předpisů JUDr. Ladislava Jouzy, kterou pořádáme v Liberci dne 16. prosince 2009. JUDr. L. Jouzu požádáme, aby se k této problematice rovněž vyjádřil.
Podrobnosti a přihlášku můžete najít zde.

publikováno 09.12.2009
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close