skupina

Jak to je letos s podáváním daňových přiznání k daním z příjmů?

Opět se blíží konec března a s ním pro mnohé každoroční povinnost podat daňové přiznání. Letos je poslední den lhůty pro podání přiznání úterý 2. dubna. Přiznání stačí tento den odevzdat na úřad, odnést na poštu či odeslat elektronicky. Bude-li však přiznání doručeno (osobně, poštou nebo elektronicky) nejdéle 8. dubna, i to bude bez jakékoliv sankce. Daň je splatná v témže termínu.

Daňové přiznání doporučujeme doručit příslušnému územnímu pracovišti finančního úřadu a to i přes celokrajnou územní působnost finančních úřadů a i přes povinnost správců daně postoupit daňové přiznání na správnou adresu. Jen tak si lze pohlídat včasnost podání, za den doručení je považován až den doručení správnému úřadu.

Pro osobní podání mají územní pracoviště finančních úřadů rozšířeny úřední hodiny (od 25. 3. do 2. 4. každý pracovní den 8 - 18 hod.) a v okresních městech lze odevzdat přiznání osobně i v sobotu 30. 3. 2013 od 8 do 12 hod.

Rozhodnete-li se pro zpracování a podání přiznání daňovým poradcem s termínem podání nejpozději 1. 7. 2013, pak je třeba, aby u příslušného správce daně byla plná moc uložena nejdéle dne 2. dubna 2013.

Daňoví poradci společností KODAP Vám rádi pomohou a poradí se zpracováním Vašeho přiznání.


publikováno 26.03.2013
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close