skupina

Jak správně odepsat pohledávku nebo závazek v cizí měně?

V červnu 2011 schválila Národní účetní rada interpretaci I-21, ve které formulovala svůj odborný názor na účetní řešení problematiky odpisu cizoměnových pohledávek a závazků. Interpretace řeší otázky okamžiku uskutečnění účetního případu odpisu pohledávky, kursu, jakým má být odpis cizoměnové pohledávky zaúčtován, případný vznik kursového rozdílu v této souvislosti a analogii v případě odpisu cizoměnového závazku. Interpretace je doplněna o ilustrativní příklad pro snazší pochopení výkladu.

Interpretace národní účetní rady naleznete na www.nur.cz, dotazy k těmto výkladům Vám rádi zodpoví také naši poradci.


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close
X

Chci odebírat z Kodap.cz:

Aktuality Čtvrtletník Školení
Společnost KODAP se zavazuje využívat poskytnutou adresu pouze k účelu zasílání vámi zvolených novinek.

Odběr můžete kdykoli odhlásit.