skupina

Jak je to s daňovou rezidencí a srážkovou daní?

Při výplatě příjmů některým daňovým nerezidentům se uplatní nově sazba srážkové daně ve výši 35%. To platí však pouze pro ty nerezidenty, kteří zároveň nejsou rezidenty jiného členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, nebo třetího státu, se kterým má Česká republika uzavřenu platnou a účinnou smlouvu o zamezení dvojího zdanění nebo mezinárodní smlouvu či dohodu o výměně informací v daňových záležitostech.

Pro plátce příjmů je prokázání aktuální daňové rezidence důležité pro správné stanovení sazby srážkové daně. Ke způsobům prokazování daňové rezidence fyzických i právnických osob je vydána informace Generálního finančního ředitelství a zrušen dosud nebyl ani pokyn D-286 z roku 2005.

V případě dotazů jsou vám daňoví poradci KODAP k dispozici.

publikováno 26.02.2013
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close