skupina

Inventarizační rozdíly u zásob a dlouhodobého majetku – interpretace NÚR

Dne 15. dubna 2019 byla schválena nová interpretace Národní účetní rady č. 39. Jejím cílem je stanovit jednotný postup účtování vybraných sporných případů inventarizačních rozdílů u zásob a dlouhodobého majetku.

Interpretace č. 39 se zabývá otázkou, zda přistupovat k inventarizačním rozdílům jako k opravám chyb minulých období, zvláště pokud se jedná o významnou částku, anebo jako k operaci běžného účetního období. Dalšími třemi řešenými otázkami jsou a) zda účtovat přebytky zásob jako výnos či jako korekci nákladu, b) jak účtovat přebytek dlouhodobého majetku oceněného odpisovaného a c) jak účtovat přebytek dlouhodobého majetku oceněného neodpisovaného.

Například přebytek nakoupených zásob se dle vyhlášky a časté praxe účtuje 112/648, účetní standard dovoluje 112/korekce 501, interpretace č. 39 doporučuje účtování dle účetního standardu.

Na závěr doplňujeme, že interpretace Národní účetní rady nejsou právně závazné, jedná se o doporučení, na kterém se shodli odborníci.

publikováno 13.06.2019
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

Čtvrt století služeb KODAP
ETL Global
newsletter close