skupina

Intrastat od ledna 2011 pouze elektronicky

V listopadu přijatá vyhláška č. 317/2010 Sb. přináší s účinností od 1.1.2011 určité změny v provádění Intrastatu.

Nejdůležitější změnou je zavedení povinného zasílání běžných měsíčních výkazů elektronicky. Skončí tedy podávání výkazů v listinné podobě, které mohly využít zpravodajské jednotky, pokud jejich měsíční výkaz obsahoval maximálně 15 řádků. Jedinou situací, kdy bude možné učinit listinné podání i po 1.1.2011, je tzv. jednorázové (příležitostné) dosažení prahu pro vykazování. Výše prahů je přitom i nadále stanovena na 8 mil. Kč pro odeslané a na 8 mil. Kč pro přijaté zboží. Nemění se ani termíny - výkazy pro Intrastat předávané elektronicky se musí odeslat celnímu úřadu nejpozději dvanáctý pracovní den měsíce následujícího po referenčním období.

Vyhláška upravuje nově např. i limity pro možnost neopravovat chybně nebo nepřesně uvedené údaje do výkazu pro Intrastat. Zachována je sice 5% tolerance, ale bude se vztahovat již pouze k nesprávně vykázané hodnotě nebo množství zboží, nikoli k celkové hodnotě nebo množství za jeden zbožový kód.

Klientům, kterým vedeme účetnictví, nabízíme rovněž zpracování a elektronické podání výkazů intrastatu.


publikováno 10.12.2010
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close