skupina

Informace pro postižené povodněmi

Finanční správa se veřejně zavázala ke vstřícnému postupu k těm, které postihla letošní jarní povodeň. Podmínkou však je, že postižení (právnické i fyzické osoby) oznámí neprodleně svému správci daně - finančnímu úřadu, že byli povodní skutečně postiženi. Za tím účelem doporučujeme v oznámení uvést i rozsah a dopad postižení.

Správci daně na žádost prodlouží lhůtu pro podání daňového přiznání, přitom odpadne povinnost zaplatit správní poplatek. Prodloužení lhůty se však netýká přiznání k DPH.

Co se týče úhrad daní a záloh, budou správci daně posuzovat podané žádosti o posečkání či splátkování všech druhů daní včetně DPH s pochopením a lze očekávat, že se žádostem zpravidla vyhoví. Doporučujeme také požádat o snížení záloh nebo o úplné zbavení povinnosti zálohy na daň platit (to se týká zejména daně z příjmů). I tyto žádosti jsou osvobozeny od správních poplatků.

Úplný text tiskové zprávy je k dispozici zde.

Bližší údaje k úplnému odpuštění daně z příjmů za rok 2013 zatopeným firmám zatím nejsou k dispozici, problematiku však sledujeme.

Poradci KODAP jsou připraveni zodpovědět Vaše dotazy.


publikováno 11.06.2013
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close