skupina

I pracovníci KODAP pomáhají postiženým povodněmi

Ve dnech 7. – 8.8.2010 postihla severní část Libereckého kraje katastrofální povodeň. K nejpostiženějším obcím patří Hrádek nad Nisou, Chrastava, Bílý Kostel a velká část Frýdlantského výběžku. Pracovníci skupiny KODAP reagovali na katastrofu mnoha způsoby. Prací na odstraňování škod u postižených občanů a podnikatelů, sbírkou, jejíž výnos byl použit na pomoc povodní postižené rodině jedné z našich spolupracovnic, finančními příspěvky přímo v postižených obcích, kde někteří naši spolupracovníci bydlí.

Největší částku - přes čtvrt milionu korun ze sbírky mezi pracovníky skupiny KODAP, jsme darovali obci Višňová na Frýdlantsku, spádové obci, jejíž některé části byly povodní těžce postiženy. Jsme si vědomi toho, že škody, které na obecním majetku vznikly jsou mnohonásobně vyšší a jejich odstranění bude vyžadovat obrovské úsilí s velké finanční prostředky. V porovnání s tím je náš dar jen kapkou, která ale může posloužit alespoň k zafinancování některého z opatření, která musí obec realizovat, aby její obyvatelé mohli alespoň nějak existovat, fungovat a žít, i když v provizorních a obtížných podmínkách.

O mase vody, která se obcí převalila svědčí i to, že v kulminačním bodě byl průtok řeky Smědé 177 m3/sec. Pro porovnání průměrný průtok Vltavy v Praze je okolo 150 m3/sec. Hladina říčky Smědé stoupla během několika hodin ze 20 centimetrů na více než 3,20 metru. Více najdete zde i se základní informací starostky obce, paní Marie Matuškové.

Některé z našich kanceláří – KODAP Most, KODAP VM Valašské Meziříčí poskytly dar v regionu svého působení.

V několika případech se na nás obrátili i naši klienti, že chtějí rovněž přispět, buď obci nebo některému z postižených obyvatel. Těm jsme zprostředkovali odpovídající kontakt. Všem našim klientům jsme také ihned zaslali elektronickou informaci, tzv. E-servis s výkladem, jaké možnosti mají jako zaměstnavatelé, pokud chtějí pomoci svým pracovníkům, kteří byli povodní postiženi. Informace je také na našich webových stránkách zde.

Všechny formy pomoci, kterou naši spolupracovníci obětem povodní poskytli jsou projevem pochopení, lidství a sounáležitosti a je na místě za ně všem poděkovat.

Vladimír Šnek, jednatel

publikováno 09.09.2010
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close