skupina

Hygienická opatření na pracovišti a BOZP během „rozvolňování“ (č. 911)

S rozvolňováním zákazů a omezení zavedených v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 se na svá pracoviště vrací většina zaměstnanců. Zaměstnavatelé by v této souvislosti měli zavést přiměřená opatření, aby dostáli své zákonné povinnosti zajistit zaměstnancům bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen „BOZP“).

Klientům konkrétně doporučujeme zejména řídit se doporučeními Ministerstva zdravotnictví ČR a krajských hygienických stanic. Mezi běžná opatření by tak přinejmenším mělo patřit dočasné omezení osobního styku s klienty či zákazníky, zajištění osobních dezinfekčních a hygienických prostředků, pravidelná dezinfekce pracoviště a častější úklid, či použití jednorázových ochranných pomůcek. Zavedení těchto opatření doporučujeme doplnit informací v písemné formě, např. vnitřním předpisem, a to zejména kvůli předcházení různým nedorozuměním a možnosti předložení při případné kontrole např. ze strany Státního úřadu inspekce práce.

Součástí těchto opatření by také mělo být informování všech zaměstnanců o tom, jak zavedená opatření dodržovat, což lze jednoduše provést rozesláním či vyvěšením příslušného vnitřního předpisu. Zaměstnavatel (popř. vedoucí pracovníci) by dodržování opatření měli pravidelně kontrolovat.

publikováno 12.05.2020
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close