skupina

GFŘ mění metodiku: do základu daně z nabytí nemovitých věcí se DPH nebude zahrnovat

Jak jsme vás již informovali v aktualitě dne 22. 8. 2017, Nejvyšší správní soud dospěl k názoru, že do základu daně z nabytí nemovitých věcí nelze DPH zahrnout. Takto soud rozhodl v případech, kdy poplatníkem daně byl převodce (prodávající), k jiným případům se však soud nevyjádřil ani se jimi nezabýval.

Na základě analýzy předmětných rozsudků upravila Finanční správa svůj postup a u daně z nabytí nemovitých věcí bude akceptován základ daně bez DPH i v dalších případech. Jedná se o případy, kdy nabývací hodnotou je cena sjednaná zahrnující DPH a současně je převodce plátcem DPH. Tento postup se uplatní u všech případů (bez ohledu na to, zda vznikly do 31. 10. 2016 nebo až po novele zákonného opatření účinné od 1. 11. 2016), u kterých ještě nebylo ukončeno daňové řízení, resp. dosud nebyla správcem daně vyměřena daň, nebo probíhá odvolací řízení. V již ukončených řízeních mohou poplatníci podat ve lhůtě pro vyměření daně dodatečná daňová přiznání a uplatnit tak svoje právo na snížení základu daně z titulu nesprávně zahrnuté DPH.

Doporučujeme ve smlouvách týkajících se nabytí nemovitých věcí odpovídající částku DPH vždy jednoznačně vyčíslit tak, aby mohl být následně správně stanoven základ daně z nabytí nemovitých věcí.

publikováno 07.12.2017
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close