skupina

Fungování DPH pro provozovatele FVE v režimu „zelený bonus“ od roku 2013

Provozovatelé fotovoltaických elektráren, kteří používají režim zeleného bonusu a jsou plátci DPH, by měli zaznamenat důležitou změnu s účinností od roku 2013.
  1. Zelený bonus již nebude předmětem DPH. OTE jej bude vyplácet bez DPH jako dotaci. Tato skutečnost nepovede k žádnému krácení nároku na odpočet DPH.
  2. Pro výrobce je velmi důležité, aby měli do konce roku 2012 vyjasněného a nasmlouvaného odběratele vykoupené elektřiny, protože to bude jejich jediná „ekonomická činnost“ s DPH na výstupu. Pokud by toto zdanitelné plnění v příštím roce chybělo a výrobce zároveň není plátcem DPH i z jiného důvodu, může správce daně dojít k závěru, že není provozována žádná ekonomická činnost a plátci proto musí zrušit registraci k DPH. Následkem zrušení registrace je povinnost odvést DPH vypočtenou ze zůstatkové ceny FVE, nejde-li o majetek starší pěti let. Přestože tedy bude výnos z prodané energie vedle zeleného bonusu zanedbatelný, rozhodně uzavření smlouvy nepodceňujte. Existuje sice institut „povinného výkupce“, v nastalém legislativním a smluvním zmatku však nelze vyloučit jakoukoli variantu dlouhodobějšího selhání systému.
  3. Ze spotřebované energie pro vlastní potřebu u elektráren pořízených do března 2012 bude nutné odvádět DPH a vystavit k tomu tzv. „doklad o použití“. U elektráren uvedených do užívání od dubna 2012 je nutné postupovat v souladu s § 75 zákona o DPH. 
  4. Pro fungování výše popsaného režimu není podstatné, v jaké periodicitě výrobce prodej elektřiny fakturuje. Ze zákona by sice mělo být dodržováno vyúčtování odpovídající plátcem užívanému zdaňovacímu období DPH (měsíční nebo čtvrtletní), částka je však u střešních fotovoltaik na rodinných domcích natolik marginální, že není pravděpodobné očekávat komplikace ze strany správce daně.

Režimem FVE od roku 2013 se podrobně zabýval koordinační výbor v příspěvku publikovaném zde, na portálu České daňové správy.

publikováno 28.11.2012
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close