skupina

Finanční správa zveřejní bankovní účty plátců DPH

Jedním z opatření k zamezení daňových podvodů, které zavedla novela zákona o DPH platná od 1. 1. 2013, je povinnost zveřejňování bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost.

Tato povinnost se týká všech plátců DPH. Plátce má možnost zároveň určit, které z těchto účtů budou zveřejněny. Účty bude finanční správa zveřejňovat v registru plátců DPH od 1. 4. 2013.

Dosavadní plátci DPH jsou povinni oznámit správci daně čísla všech svých bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost a z nich označit ty, které mají být zveřejněny. Požadované informace je nutno sdělit správci daně do 28. 2. 2013. Pokud tuto povinnost plátce v termínu nesplní, má se za to, že plátce určil ke zveřejnění všechny účty, které správce daně eviduje z registračních údajů

Provedení úhrady za přijaté zdanitelné plnění na jiný než zveřejněný účet po 1. 4. 2013 je důvodem pro ručení příjemce zdanitelného plnění za případnou neodvedenou daň poskytovatelem plnění.  

Daňová správa vydala k této problematice tiskovou zprávu.

Další informace vám rádi sdělí poradci společnosti KODAP.

publikováno 05.02.2013
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close