skupina

Finanční leasing lesku zbavený

Reforma od roku 2008 důsledně potlačuje daňová zvýhodnění finančního leasingu. Stírá rozdíl mezi ním a pořízením majetku koupí. Leasingová smlouva nově musí trvat minimálně tolik let, kolik trvá odepisování majetku. Výjimkou jsou nemovitosti, u kterých musí smlouva trvat minimálně 30 let, což stále mírně zvýhodňuje nemovitosti odepisované v 6. odpisové skupině 50 let.
 
Zákonodárci toho však ještě stále nebylo dost. Podniky, které na leasingové splátky vynakládají ročně více než 100 milionů Kč, budou navíc muset 1 % z těchto nákladů přičítat k základu daně. Ti, kdo využívají leasing od zahraničních pronajímatelů, budou povinni srážet z každé splátky daň ve výši 5 %, tedy pětinásobek současné sazby. Změny se také dotknou daňových odpisů leasingových společností, ruší se totiž jejich speciální režim časových odpisů.
 
Důvodem těchto změn je zřejmě snaha zvýšit základ daně z příjmů, jako protiváhu snížení daňové sazby. Nová pravidla budou uplatněna u smluv uzavřených po datu účinnosti novelizace zákona o daních z příjmů, tj. od 1.1.2008. Stávající leasingové nájmy budou zdaňovány beze změny, proto by poplatníci, kteří zvažují pořízení majetku na leasing a rádi by ještě využili současný daňový režim, měli uzavřít příslušnou smlouvu do konce roku 2007.

publikováno 31.10.2007


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close