skupina

Evidence náhradního plnění – nové odkazy

V průběhu měsíce října 2019 přešlo MPSV na nové webové stránky. Změnil se tak i odkaz pro přihlášení do evidence náhradního plnění (přihlášení prostřednictvím datové schránky, u fyzických osob i prostřednictvím e-identity). Obecné informace pro dodavatele a odběratele náhradního plnění naleznete nyní zde. I v nově umístěném seznamu dodavatelů náhradního plnění si můžete vyhledat konkrétního dodavatele nebo např. všechny dodavatele náhradního plnění ve vybraném kraji. Dle porovnání aktuálního limitu 2019 (dosud poskytnuté výše náhradního plnění) s ročním limitem pro rok 2019 zjistíte, který dodavatel náhradního plnění má ještě prostor.

 

Připomeňme, že tzv. náhradní plnění vychází z § 81 zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., který jednoznačně ukládá všem zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají více než 25 zaměstnanců, povinnost zaměstnávat také osoby se zdravotním postižením, a to minimálně ve výši 4% podílu z celkového přepočteného počtu zaměstnanců.

 

Tuto povinnost zaměstnavatelé plní:

  1. a) zaměstnáváním osob se zdravotním postižením v pracovním poměru,
  2. b) odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, se kterými Úřad práce uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele (§ 78), nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou OSVČ a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám, nebo
  3. c) odvodem do státního rozpočtu,

nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v písmenech a) až c).

publikováno 02.12.2019
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close