skupina

eNeschopenka – změny pro zaměstnavatele a zaměstnance

Dne 1. 1. 2020 nabude účinnosti novela zákona o nemocenském pojištění, kterou se zavádí nový systém elektronických neschopenek, tzv. eNeschopenek. Ten přinese změny nejen ošetřujícím lékařům a orgánům nemocenského pojištění, ale též zaměstnavatelům a nemocným zaměstnancům.

Na straně zaměstnavatele dojde k zjednodušení agendy tím, že již nebude okresní správě sociálního zabezpečení (dále jen“OSSZ“) předávat díly tiskopisu rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti (dále jen „DPN“) a ani nebude od zaměstnanců přebírat žádosti o nemocenské. Bude však i nadále povinen přijímat podklady potřebné pro stanovení nároku na nemocenské a jeho výplatu a spolu s údaji potřebnými pro výpočet nemocenského je předávat OSSZ – neprodleně po uplynutí prvních 14 dnů trvání DPN v elektronické podobě na elektronickou adresu určenou OSSZ (včetně čísla účtu, na který zaměstnavatel zaměstnanci vyplácí mzdu). Připomínáme, že za prvních 14 kalendářních dnů trvání DPN vyplácí náhradu mzdy zaměstnavatel.

Na ePortál České správy sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“) jsou pro zaměstnavatele po přihlášení k dispozici vybrané informace o DPN zaměstnanců (informace o přihlášení k ePortálu ČSSZ naleznete tamtéž). Dle aktuálního vývoje bude možné od prosince 2019 žádat o zasílání automatických notifikací o vzniku, trvání a ukončení každé dočasné pracovní neschopnosti jeho zaměstnanců.

Co se nemění ani po 1. 1. 2020 je, že zaměstnanec od lékaře obdrží průkaz práce neschopného pojištěnce v papírové podobě (např. pro účely kontroly DPN). Zaměstnanec sice již nebude mít povinnost předat zaměstnavateli rozhodnutí o vzniku DPN, nicméně bude stále povinen zaměstnavatele o vzniku DPN neprodleně informovat (např. telefonicky, e-mailem, popř. předložením průkazu práce neschopného). Po ukončení DPN si pojištěnec průkaz práce neschopného ponechá.


Na závěr uvádíme, že na neschopenky vystavené do 31. 12. 2019 se bude aplikovat stávající právní úprava, a to až do ukončení DPN.

Podrobnější informace k této problematice naleznete na stránkách ČSSZ.

publikováno 08.10.2019
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close