skupina

Elektronizace u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Jak jsme informovali v aktualitě 31.10., od roku 2018 bude možné používat pro účely daně z příjmů ze závislé činnosti zcela nové tiskopisy, a to prohlášení poplatníka (zaměstnance) a žádost o roční zúčtování. I v této specifické daňové oblasti finanční správa pokračuje v trendu elektronizace. Zavádí se proto možnost vyplňovat a podepisovat tyto formuláře též v elektronické formě. V případě elektronické formy je však nutné, aby zaměstnavatel zajistil jednoznačnou identifikaci konkrétního zaměstnance - elektronickým podpisem nebo prostřednictvím interního informačního systému zaměstnavatele. Od roku 2018 bude tedy zcela na rozhodnutí jednotlivých zaměstnavatelů jakou formu prohlášení k dani podle § 38k zákona o daních z příjmů u svých zaměstnanců zvolí, zda listinnou, či elektronickou. Případně lze obě uvedené formy kombinovat. Doklady prokazující nárok na uplatnění nezdanitelných částek, daňových slev a zvýhodnění na děti budou také akceptovány i v jejich elektronické podobě.

publikováno 20.11.2017
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close