skupina

Elektronicky poskytované služby - změna místa plnění pro účely DPH

S účinností od 1. 1. 2015 se mění pravidla pro určení místa plnění u poskytování elektronických služeb. Elektronickými službami jsou služby poskytované prostřednictvím veřejné datové sítě, například prezentace na síti (webové stránky), poskytnutí programového vybavení a jeho aktualizace, stahování hudby, filmů či počítačových her a elektronických knížek, ale i výuka na dálku. Je-li tato elektronická služba poskytována osobě nepovinné dani (tj. konečnému spotřebiteli, nejčastěji občanovi; obecně tomu, kdo neuskutečňuje ekonomické činnosti) v rámci EU, pak tyto služby budou zdaňovány ve státě příjemce služby (např. české s.r.o. poskytne hudbu občanovi ze SRN, služba je od 1. 1. 2015 zdaňována DPH v SRN).

Aby nebylo třeba se registrovat k DPH ve více státech EU, je nově zavedeno "zjednodušené správní místo" (tzv. "Mini One Stop Shop"), jehož podstatou je to, že poskytovatel uvedených služeb plní své povinnosti (zejména podání daňových přiznání a úhrady daně) ve státě registrace, v daňovém přiznání uvede plnění v členění podle jednotlivých členských států a členský stát, ve kterém bude daň přiznána a uhrazena, tuto daň přepošle státu spotřeby služby. Tuto službu do EU prostřednictvím zjednodušeného správního místa jsou oprávněni poskytovat pouze registrovaní plátci nebo registrované identifikované osoby.

V České republice je pro tento účel správcem daně Finanční úřad pro Jihomoravský kraj a registrovat se bude možné již od 1. 10. 2014.

publikováno 19.09.2014


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close