skupina

Elektronický formulář Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí je již zveřejněn

V květnu 2019 jsme vás informovali, že Finanční správa sdělila, že navzdory nové povinnosti oznamovat příjmy plynoucí do zahraničí v souladu s novelou zákona o daních z příjmů, nebyl dosud zveřejněn odpovídající elektronický formulář. Na základě tohoto finanční správa dále sdělila, že do doby zveřejnění nového EPO formuláře Oznámení včetně jeho formátu a struktury datové zprávy, lze učinit elektronické podání prostřednictvím stávajícího formuláře Hlášení. Splnění oznamovací povinnosti na stávajícím formuláři Hlášení nebylo považováno za vadu podání, a proto ho správce daně do doby zveřejnění formuláře Oznámení nerozporoval.

Nicméně dne 27. 6. 2019 byla na daňovém portálu Finanční správy zpřístupněna elektronická forma podání a tudíž již od tohoto dne nelze bez dalšího oznámit příjmy pomocí formuláře Hlášení. Současně také platí, že v případě podání, které se bude vztahovat k období před vstupem příslušné novely zákona o daních z příjmů v účinnost, tj. do 31. 3. 2019, musí být podání učiněno na původním (starém) formuláři Hlášení.

publikováno 02.07.2019
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

Čtvrt století služeb KODAP
ETL Global
newsletter close