skupina

EET - nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence

Ve Sbírce zákonů bylo zveřejněno nové nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb, účinnost tohoto nařízení nastala dnem vyhlášení, tj. dnem 14. 11. 2017.

Tržby u těžce zrakově postižených osob:

Z evidence tržeb jsou vyloučeny tržby poplatníka daně z příjmů fyzických osob, kterému je přiznán nárok na průkaz ZTP/P z důvodu úplné nebo praktické nevidomosti nebo těžké hluchoslepoty.

Vyloučeny jsou tržby dosahované těžce zrakově postiženými poplatníky, kteří provozují podnikatelskou činnost bez zaměstnanců a spolupracujících osob (ledaže by byli stejně postiženi), kteří nejsou společníky společnosti (ledaže by byli všichni společníci stejně postiženi), tržby přijímají sami, nebo prostřednictvím zaměstnance, spolupracující osoby nebo společníka společnosti, kteří jsou také těžce zrakově postiženi a mají nárok na průkaz ZTP/P.

Jedná se například o tržby ladičů pian, masérů apod., kteří jsou těžce zrakově postiženi a sami přijímají hotovostní tržby. Uvedené vyloučení tržeb se ale netýká těch, kteří předmětnou činnost vykonávají v pracovně-právním vztahu.

Tržby z prodeje sladkovodních ryb:

Z evidence tržeb jsou také dočasně vyloučené tržby poplatníka (fyzické nebo i právnické osoby) z prodeje sladkovodních ryb a souvisejících služeb poskytnutých konečnému spotřebiteli při předvánočním prodeji sladkovodních ryb.

Vyjmutí z evidence tržeb se vztahuje na provozovny, ve kterých se uskutečňují pouze tržby za zabíjení, porcování a prodej sladkovodních ryb v období od 14. prosince do 24. prosince, a to pouze v letech 2017 až 2019.

Na provozovny, ve kterých se vedle prodeje sladkovodních ryb v tomto období uskutečňují ještě jiné tržby (např. za prodej vánočních stromů), se vyjmutí z evidence tržeb nevztahuje.

publikováno 24.11.2017
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close