skupina

Důsledky zvýšení repo sazby ČNB od 1.10.2021 (č. 1034)

Česká národní banka zvýšila od 1. 10. 2021 dvoutýdenní repo sazbu, a to z původních 0,75 % na nynějších 1,50 %. Výše repo sazby má přímý vliv na stanovení výše všech typů úroku podle daňového řádu, např. úroku z prodlení, který odpovídá ročně repo sazbě stanovené ČNB pro první den kalendářního pololetí, v němž prodlení trvá, zvýšené o 8 procentních bodů.

Změny ve výpočtu úroku z prodlení se zohlední vždy k prvnímu dni kalendářního pololetí. To prakticky znamená, že v druhé polovině roku 2021 se počítá s repo sazbou ČNB platnou k 1. 7. 2021, tj. ve výši 0,50 %. S aktuální repo sazbou 1,50 % se bude počítat od 1. 1. 2022, nedojde-li dříve k její změně.

publikováno 22.10.2021
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close