skupina

Důležité změny v exekučním řádu od ledna 2013

Od 1. 1. 2013 bude mít nově každý věřitel povinnost zaslat svému dlužníkovi formální upomínku, aby svůj dluh uhradil a to nejméně sedm dní před podáním exekučního návrhu. Pokud tak neučiní, hrozí mu ztráta nároku na proplacení nákladů řízení. Od nového roku je tedy nutno dbát na řádné upomínání dlužníků i ve fázi po vydání pravomocného soudního rozhodnutí.

Řada změn je spíše formálního charakteru (např. povinně dojde ke slučování exekucí vedených proti jednomu dlužníkovi). Důležitější novinka se týká postupu exekutorů, kteří budou moci na návrh nebo na základě vlastního uvážení pořizovat videozáznam z průběhu exekuce movitých věcí. Vůči dlužníkům nově přibude možnost exekuce ve formě pronájmu nemovitosti, dražby členských práv v bytových družstvech nebo pozastavení řidičského oprávnění.

V případě zájmu o bližší informace Vám budeme rádi k dispozici prostřednictvím Advokátní kanceláře Mgr. Davida Hejzlara.


publikováno 21.11.2012
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close