skupina

DPH odvedená ze soukromého použití vozidel zaměstnanci daňově uznatelná

Mnoho zaměstnavatelů poskytuje svým zaměstnancům jako jeden z benefitů bezplatně služební vozidla i pro soukromé účely. Je-li zaměstnavatel plátce DPH, má povinnost odvést z tohoto benefitu daň na výstupu. Do základu DPH přitom vstupují veškeré náklady na toto vozidlo, tj. odpisy u vozidla v majetku, u najatého vozu nájemné a ostatní režijní výdaje spojené s jeho provozem a údržbou. Pokud je vozidlo zaměstnanci poskytováno bezplatně, nelze po něm požadovat úhradu ani ve výši odváděné DPH. Zaměstnavatel v takovém případě účtuje odvedenou daň do svých nákladů. 

Z Pokynu D-300 i ze závěrů koordinačního výboru z roku 2005 vyplývala daňová neuznatelnost tohoto nákladu. Z důvodu změn v zákoně o daních z příjmů ve vazbě zejména na zákoník práce, byly však tyto závěry přehodnoceny. Na koordinačním výboru letos odsouhlasilo Ministerstvo financí závěr, že DPH odvedená zaměstnavatelem na výstupu u vozidel užívaných zaměstnanci bezplatně pro soukromé použití, je z ekonomického hlediska výdajem v souvislosti se zaměstnaneckým benefitem. Pokud zaměstnavatel splní podmínky podle § 24 odst. 2 písm. j) bodu 5 ZDP, tj. zaváže se k tomuto benefitu ve vnitropodnikové směrnici, pracovní smlouvě apod., může si o tento výdaj snížit svůj základ daně.

Výjimkou jsou pohonné hmoty spotřebované při soukromých jízdách. Pokud je zaměstnanec zaměstnavateli neplatí, jsou nedaňovým výdajem a to vč. DPH.


publikováno 26.11.2010
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close