skupina

DPH a pohledávka vůči dlužníku, jehož úpadek je řešen reorganizací

Generální finanční ředitelství vydalo Informaci, podle které je možno opravit základ daně a daň i v případě pohledávky za dlužníkem v úpadku, který je řešen reorganizací. Pohledávka vůči dlužníku musí být plátcem řádně přihlášena, uvedena v reorganizačním plánu, přičemž je zde současně uvedeno, o jakou část se pohledávka věřitele snižuje.

Do nedávné doby GFŘ jakoukoli možnost snížení DPH při reorganizaci dlužníka popíralo.

Podle zmíněné Informace tedy platí, že dojde-li tedy k prominutí části dluhů dlužníka, pak plátce daně evidující pohledávku za dlužníkem v úpadku provede opravu základu daně a výše daně stejně, jako v každém jiném případě, kdy dojde ke snížení základu daně. Také v tomto případě tak může učinit pouze do tří let od konce zdaňovacího období, ve kterém se zdanitelné plnění, jehož se oprava týká, uskutečnilo. Opravu základu daně provede i dlužník.

publikováno 27.08.2018
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

Čtvrt století služeb KODAP
ETL Global
newsletter close