skupina

Dopady zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2015

Po mnohaletém období, kdy byla minimální měsíční mzda stanovena ve výši 8.000 Kč (leden 2007 - červenec 2013), přichází v relativně krátkém odstupu již druhé zvýšení. Od srpna 2013 platná minimální mzda 8.500 Kč se od ledna 2015 zvyšuje na 9.200 Kč.

Odpovídajícím způsobem se navyšuje i minimální hodinová mzda, a to z původních 50,60 Kč na 55 Kč. Tyto sazby minimální mzdy platí pro všechny zaměstnance vykonávající práci na základě pracovní smlouvy i na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Výjimkou jsou zaměstnanci pobírající invalidní důchod - na ty se i nadále vztahuje minimální mzda měsíční 8.000 Kč, resp. hodinová 48,10 Kč.

V návaznosti na zvýšení minimální mzdy dochází rovněž od ledna 2015 k valorizaci nejnižší úrovně zaručené mzdy ve všech 8 skupinách prací tak, jak jsou odstupňovány dle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce (výjimkou budou opět osoby pobírající invalidní důchod). Měsíční sazba minimální mzdy se vztahuje ke stanovené týdenní pracovní době v délce 40 hodin. Pro zkrácenou pracovní dobu se úměrně krátí i minimální mzda.

Je zapotřebí mít na paměti, že zvýšení minimální mzdy zvyšuje i odvod pojistného za zaměstnance, který čerpal neplacené volno.

Změna minimální mzdy se projeví mimo jiné i u osob samostatně výdělečně činných a osob bez zdanitelných příjmů (např. nezaměstnaní, kteří nejsou evidováni na úřadu práce, studenti nad 26 let). Měsíční odvod zákonného zdravotního pojištění u osob bez zdanitelných příjmů je nově stanoven na 1.242 Kč a u osob samostatně výdělečně činných v minimální výši 1.797 Kč. Nová výše se použije poprvé se splatností 9. 2. 2015.

publikováno 15.01.2015


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close