skupina

Dopady zaslání plateb na bankovní účty zrušených finančních úřadů

Od 1. 1. 2015 již všechny platby zaslané na "staré" bankovní účty zrušených finančních úřadů budou vráceny zpět na bankovní účty příkazců.

Česká národní banka k datu 31. 12. 2012 zrušila veškeré bankovní účty všech 199 rušených finančních úřadů. Současně však od 1. 1. 2013 po dobu dvou let automaticky převádí platby chybně zaplacené na již zrušené bankovní účty na nově založené nástupnické bankovní účty finančních úřadů, kterých je v současné době celkem 15 (finanční úřad s působností na území hlavního města Prahy, 13 finančních úřadů s územní působností krajů a Specializovaný finanční úřad s působností na celém území České republiky).

Toto už od 1. 1. 2015 dělat nebude a platby budou vraceny zpět na bankovní účty odesilatelů, kteří se kvůli tomu mohou dostat do prodlení s úhradou daně a vystavit se tak riziku sankce. Doporučujeme proto ověřit, zda jsou všechna čísla účtů ve Vašich systémech již nastavena správně.

Další informace, včetně seznamu bankovních účtů jednotlivých finančních úřadů, čísel matrik a předčíslí účtů pro placení daní naleznete zde.

publikováno 12.09.2014


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close