skupina

Do kdy jsem ještě považován za studenta?

Často není jasné, do kdy studujícímu platí tzv. statut studenta, a do kdy tudíž může být uplatněna sleva na studenta a daňové zvýhodnění na vyživované dítě. Slevu na studenta lze uplatnit po dobu, po kterou se student soustavně připravuje na budoucí povolání studiem, a to až do dovršení věku 26 let nebo po dobu doktorského studia až do dovršení věku 28 let. Toto ovšem neplatí u daňového zvýhodnění na vyživované dítě, kde je hranice pevně stanovena dovršením věku 26 let. V případě úspěšného ukončení studia se doba, po kterou je poplatník považován za studenta, odvíjí od možných situací:

1. Student úspěšně ukončil na jaře 2019 studium na střední škole, složil maturitní nebo závěrečnou zkoušku a nastupuje v témže kalendářním roce na vysokou školu – za studenta je považován i během období školních prázdnin bez ohledu na to, zda vykonává výdělečnou činnost.

2. Student úspěšně ukončil na jaře 2019 studium na střední škole, složil maturitní nebo závěrečnou zkoušku a nenastupuje na vysokou školu – za soustavnou přípravu na budoucí povolání se považuje i období navazujících školních prázdnin (červenec a srpen), pokud dítě nevykonávalo po celý kalendářní měsíc (od 1. 7. do 31. 7., resp. od 1. 8. do 31. 8.) výdělečnou činnost nebo nemělo po celý kalendářní měsíc nárok na podporu v nezaměstnanosti. Slevu lze tedy uplatnit naposledy za srpen 2019.

3. Student úspěšně ukončil studium VŠ složením státní závěrečné zkoušky – za soustavnou přípravu na budoucí povolání se považuje i měsíc následující po měsíci, ve kterém bylo studium ukončeno (tj. při ukončení studia v červnu je za soustavnou přípravu na budoucí povolání považován i červenec), pokud dítě nevykonávalo po celý kalendářní měsíc (od 1. 7. do 31. 7.) výdělečnou činnost nebo nemělo po celý kalendářní měsíc nárok na podporu v nezaměstnanosti. Slevu lze tedy uplatnit naposledy za červenec 2019.

publikováno 06.09.2019
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close