skupina

Do kdy je čas podat přiznání a uhradit daň?

Poslední den lhůty pro podání přiznání a úhradu daně z příjmů připadá letos na pondělí 3. dubna. To platí pro ty, kteří nemají povinný audit účetní závěrky a pro ty, kteří si přiznání zpracovávají a předkládají sami, tedy bez daňového poradce.

Daňové přiznání k dani z příjmů má být odevzdáno nejpozději 3. dubna 2017. Při podání poštou rozhoduje razítko na obálce. Vlastníci datové schránky mají povinnost podat přiznání elektronicky. V případě, kdy je přiznání doručeno se zpožděním větším než 5 pracovních dní, hrozí pokuta. Přiznání k dani z příjmů doručené na FÚ po 3. 4. 2017, nejdéle však 10. 4. 2017, je podání sice pozdní, ale stále za něj pokuta nehrozí.

Daň je třeba uhradit ve lhůtě pro podání přiznání. To znamená, že 3. 4. 2017 musí být platba daně připsána na účet FÚ či složena v hotovosti v pokladně správce daně. Je-li provedena hotovostní platba či připsána částka daně na účet správce daně po 3. 4. 2017, ale nejpozději 9. 4. 2017, jedná se sice o pozdní platbu, ale ještě bez sankce.

Rozhodnete-li se pro zpracování a podání přiznání daňovým poradcem, pak musí být plná moc ke zpracování a podání daňového přiznání uložena u správce daně nejdéle dne 3. 4. 2017. V tento den stačí i dát plnou moc na podatelnu FÚ či na poštu.

publikováno 24.03.2017
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close