skupina
Starší lidé chtějí často ušetřit svým nejbližším příbuzným problémy s dědickým řízením a chtějí mít také jistotu, že dědictví nepovede k budoucím sporům. Proto ještě za svého života převádějí svůj majetek na své děti, sourozence nebo další blízké.
 
V řadě případů tím přitom obdarovaným vznikne povinnost zaplatit darovací daň a v případě prodeje za nízkou cenu daň z příjmů. To je oproti dědění daňově nevýhodné, neboť pozůstalí jsou v řadě přímé od daně dědické osvobozeni a navíc dědická daň je oproti dani darovací vždy poloviční. 

Od roku 2008 se díky revoluční změně zákona oba způsoby mezigeneračních majetkových přechodů daňově vyrovnají. Nově bude totiž možné od daně osvobodit kromě dědictví také darování, a to nejen v přímé linii, nýbrž i mezi příbuznými „v řadě pobočné“, jako jsou sourozenci, synovci, neteře strýcové, tety, manželé dětí apod.

publikováno 31.10.2007
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close