skupina

Daňový řád znemožňuje efektivní podání přiznání na nižší daň

Od 1. ledna 2011 je účinný nový daňový řád, který nahrazuje stávající zákon o správě daní a poplatků. Jednou z nepříjemných změn je omezená využitelnost institutu dodatečného přiznání na nižší daň nebo vyšší daňovou ztrátu. Podle aktuálně převažujících výkladů bude moci poplatník podat ve svůj prospěch dodatečné přiznání pouze v případě, že vyjdou najevo objektivně nové skutečnosti (např. nový skutkový stav vyplývající z rozhodnutí soudu). Důvodem naopak nemohou být nejrůznější opomenutí či zjištěné subjektivní chyby.

Někteří poplatníci daně z příjmů si dlouhodobě pro případ daňové kontroly vědomě ponechávají v účetnictví chyby ve svůj neprospěch, aby s nimi eliminovali případné daňové doměrky. Krátce před uplynutím lhůty pro vyměření daně pak tyto položky promítají do dodatečného přiznání na nižší daň. Pokud pro snížení rizik takovou strategii rovněž využíváte, je třeba zvážit urychlené podání dodatečného přiznání ještě před koncem roku 2010.

 

publikováno 13.12.2010
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close