skupina

Daňové zvýhodnění na děti se pravděpodobně navýší

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky v poslední době projednávala hned několik předpisů upravujících daňové zákony. Jednou změnou, která unikla větší pozornosti veřejnosti, je úprava některých ustanovení týkajících se uplatňování daňového zvýhodnění na vyživované děti v zákoně o daních z příjmů.

Novelou se zvyšuje částka ročního daňového zvýhodnění na jedno dítě z původních 11 604 Kč na 13 404 Kč, celkem tedy o 1 800 Kč. Novela dále počítá se zvýšením limitu pro maximální výši vyplaceného ročního bonusu ze současných 52 200 Kč na 60 300 Kč. V návaznosti na zvýšení tohoto ročního limitu je adekvátně navýšena i maximální částka měsíčních bonusů v případě odvodu měsíčních záloh.

K dalším změnám daňového zvýhodnění na vyživované děti zatím nedošlo. I nadále tak samozřejmě platí současné všeobecné podmínky pro jeho uplatnění.

Tato novela zákona o daních z příjmů byla v Poslanecké sněmovně projednávána poměrně skrytě jako "přílepek" k novele zákona o dani z přidané hodnoty pod sněmovním tiskem č. 377. Návrh novely byl Senátem zamítnut a vrácen do Poslanecké sněmovny, kde bude dále projednáván a očekává se jeho schválení.

Poradci KODAP
jsou Vám pro případné konzultace k dispozici.

publikováno 15.10.2011
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close