skupina

Daňové úlevy na dani z nabytí nemovitých věcí (LIBERAČNÍ BALÍČEK III) (č. 924)

Na základě rozhodnutí ministryně financí, které je zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 9/2020, dochází k prodloužení lhůt pro splnění podmínek pro prominutí POKUTY za pozdní podání přiznání a ÚROKŮ spojených s pozdní úhradou daně z nabytí nemovitých věcí či zálohy na tuto daň.

U přiznání s lhůtou podání v období 31. 3. 2020 – 30. 11. 2020 je prominuta POKUTA za pozdní podání přiznání, bude-li přiznání podáno nejpozději dne 31. 12. 2020. Obdobně jsou prominuty úroky z prodlení i z posečkané daně u částek splatných v období 31. 3. 2020 – 30. 11. 2020 za podmínky, že dojde k úhradě daně či zálohy na tuto daň nejpozději dne 31. 12. 2020.

Tímto doplňujeme naši informaci k dani z nabytí nemovitých věcí z e-servisu č. 888, která je k rozhodnutí ministryně financí uveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 5/2020 .

Poznámka: osud návrhu na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí sledujeme a o jeho přijetí či odmítnutí budeme informovat.

publikováno 15.06.2020
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close