skupina

Daňová zvýhodnění a souvislosti poskytnutí pomoci zasaženým povodní

Velká voda opět působí škody. Vláda vyhlásila 2. 6. 2013 v nočních hodinách stav nouze v sedmi krajích. Zaměstnavatelé situaci mohou vypomoci jak svým zaměstnancům, tak i příspěvkem na povodňové sbírky. Daňové předpisy jim poskytují významná zvýhodnění.

Možnosti, jak pomoci zaměstnancům

Zaměstnavatel může poskytnout svým zaměstnancům sociální výpomoc v souvislosti s překlenutím jeho mimořádně obtížných poměrů v důsledku živelné pohromy (povodně). Tato sociální výpomoc je u zaměstnanců do výše 500.000,- Kč od daně osvobozena za předpokladu, že na daném území je vyhlášen stav nouze a výpomoc je poskytnuta ze zisku po zdanění nebo z nedaňových nákladů. Částka sociální výpomoci nepodléhá sociálnímu ani zdravotnímu pojištění.

Na území, kde není vyhlášen stav nouze, je finanční výpomoc zaměstnavatelů předmětem daně za závislé činnosti. Sociální a zdravotní pojištění však zaměstnavatel ani zaměstnanec neodvádí za předpokladu, že se jedná o jednorázovou sociální výpomoc v situaci, kdy se zaměstnanec dostal do mimořádně obtížných poměrů v důsledku živelné pohromy. Jednorázová finanční výpomoc bude tedy podléhat pouze dani, která se v tomto případě bude počítat z hrubé mzdy a nikoliv ze superhrubé mzdy. Z pohledu zaměstnavatele se může jednat o daňově uznatelný náklad, pokud je nárok na tuto jednorázovou sociální výpomoc sjednán ve vnitřním předpise případně smluvně mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

Zaměstnavatel může poskytnout svým zaměstnancům pracovní volno na odstraňování následků povodní v osobním zájmu zaměstnance nebo v zájmu veřejném. Volno se poskytuje na dobu nezbytně nutnou bez náhrady mzdy. Vnitřním předpisem lze stanovit, že za tuto dobu zaměstnanec náhradu mzdy obdrží, případně lze sjednat, že si zmeškanou dobu napracuje.

Příspěvky na povodňové sbírky

Další možností jak pomoci postiženým povodní je příspěvek zaměstnavatele na povodňovou sbírku. Příspěvky (dary) jsou daňově neuznatelným nákladem. V rámci přiznání k dani z příjmů právnických osob lze o tyto příspěvky snížit základ daně, a to za předpokladu, že se jedná o příspěvky poskytnuté právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zákona o veřejných sbírkách. Minimální hodnota daru, který lze odečíst od základu daně, činí 2.000,- Kč. Fyzické osoby mohou přispívat též, dar snižuje jejich základ daně za výše uvedených podmínek, pokud minimální hodnota daru činí 1.000,- Kč.


publikováno 03.06.2013
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close