skupina

Daňová uznatelnost úroků bude hodně omezena

Doposud se omezení daňové uznatelnosti úroků týkalo jen ekonomicky propojených osob. Od roku 2008 budou platit obdobná, byť mírnější, pravidla pro úvěry a půjčky poskytované mezi nezávislými subjekty.
Navíc se budou vztahovat nejen na samotné úroky, ale i na související náklady vynaložené k zajištění úvěrů a půjček, a to včetně poplatků za záruky. Souhrnně se úroky a související náklady označují jako finanční náklady.
Daňově neuznatelné budou finanční náklady přesahující zákonem stanovený „strop“. Ten se vypočte jako součin vyhlašované jednotné úrokové míry pro příslušnou měnu zvýšené o 4 procentní body a průměrného stavu úvěrů a půjček za zdaňovací období. Má-li poplatník úvěry nebo půjčky ve více měnách, posuzuje se daňová uznatelnost příslušných úroků pro každou měnu samostatně:

V případě nespojených osob se tato zpřísněná pravidla nepoužijí, jestliže finanční náklady nepřevýší částku 1.000.000 Kč.

Může se stát, že poplatník „splní“ výše uvedených podmínek, kvůli nimž by si neměl daňově uplatnit úroky z úvěrů nebo půjček. V tuto chvíli není ještě jasné, jak v takovém případě správně postupovat, proto očekáváme, že Ministerstvo financí vydá metodický pokyn a že k tomu zaujme stanovisko i koordinační výbor KDP a MF.
Přesto se vyplatí neodkládat analýzu úvěrových vztahů a zvážit sjednání dodatků ke smlouvám, aby mohly být uzavřeny ještě před koncem roku 2007.

publikováno 31.10.2007
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close