skupina

Daňová uznatelnost testů na COVID-19 (č. 933)

Řada zaměstnavatelů i osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) absolvuje testy na COVID-19. Podle Informace Finanční správy ČR jsou náklady na test na COVID-19 daňově uznatelným nákladem v případě, že je provedení testu k výkonu práce nezbytné (povinné). Na straně zaměstnanců pak jde o plnění, které není předmětem daně z příjmů fyzických osob, což v praxi znamená, že se toto plnění zaměstnancům nebude zdaňovat. O povinný test se jedná, pokud je nařízen příslušným orgánem ochrany zdraví (např. Ministerstvem zdravotnictví či hygienickou stanicí).

Pokud by se zaměstnavatel či OSVČ rozhodl, že bude testy na COVID-19 provádět dobrovolně (ze své vůle), budou výdaje s tím spojené daňově neuznatelným nákladem. Na straně zaměstnanců bude tento příjem osvobozen od daně za předpokladu, že test bude provádět zdravotnické zařízení evidované v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb.

publikováno 13.07.2020
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close