skupina

Daň z dědictví zanikla a co dál?

S příchodem roku 2014 byla zrušena dědická daň. Tuto daň byl povinen hradit ten, kdo nabyl dědictví, osvobozeni byli jen nejbližší příbuzní. Nově jsou bezúplatné příjmy (a tím je i dědictví) předmětem daně z příjmů. Nicméně veškerá dědictví bez ohledu na jejich výši a příbuzenský vztah jsou nově od daně z příjmů osvobozeny a neuvádějí se do daňového přiznání.

Oproti dosavadnímu stavu to znamená, že daň z dědictví nebudou muset platit ani vzdálení příbuzní nebo lidé, kteří nebyli v příbuzenském vztahu se zůstavitelem a ani s ním nežili ve společné domácnosti, nebo právnické osoby. Uvedené se týká všech případů, kdy zůstavitel zemřel po 31. 12. 2013. Naopak všechna dědictví v případech úmrtí zůstavitele do 31. 12. 2013 budou i nadále v roce 2014 předmětem daně dědické podle právní úpravy platné do 31. 12. 2013.

publikováno 27.02.2014


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close