skupina

Country by country Reporting

V rámci automatické výměny informací v daňových oblastech mají od loňského roku podniky působící v nadnárodních skupinách povinnost sestavovat Country by country reporting (CbCR). Tato povinnost se týká pouze podniků, které mají konsolidované roční výnosy přesahující 750 mil. EUR.

CbCR (oznámení) podává nejvyšší mateřská entita ve skupině. Oznámení se podává do 12 měsíců od konce vykazovaného účetního období nadnárodní skupiny podniků. Je-li tímto účetním obdobím kalendářní rok, pak se oznámení za rok 2017 podává do konce roku 2018.

Ostatní podniky ve skupině mají povinnost podat tzv. ohlášení, kde uvedou svou nejvyšší mateřskou entitu, která bude CbCR (oznámení) za nadnárodní skupinu podávat. Ohlášení se podává pouze jednou s výhradou změn v ohlášených údajích. Lhůta pro podání ohlášení je stanovena na poslední den prvního vykazovaného účetního období. Je-li prvním vykazovaným obdobím kalendářní rok 2018, pak má český podnik v takové nadnárodní skupině povinnost podat ohlášení do konce roku 2018. Pokud byl prvním vykazovaným obdobím rok 2017 a současně nedošlo ke změně ohlašovaných údajů, není třeba ve vztahu ke správci daně nic podnikat.

Závěrem upozorňujeme i na povinnost oznámit správci daně změny ohlašovaných údajů. Lhůta pro podání tzv. změnového ohlášení je 15 dnů ode dne, kdy změna nastala. V této souvislosti doporučujeme prověřit, zda ve vztahu k ohlášení za rok 2017, bylo-li podáno, nedošlo k nějakým změnám (zánik povinnosti CbCR podávat, změna nejvyšší mateřské entitity, která bude CbCR za rok 2018 podávat aj.).

O zavedení této povinnosti jsme informovali e-servisem č. 746 (rozeslán dne 23. 10. 2017).

publikováno 16.10.2018
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

Čtvrt století služeb KODAP
ETL Global
newsletter close