skupina

Co nás čeká v daních z příjmů v roce 2011

Vláda na svém jednání 22. 9. 2010 schválila návrh státního rozpočtu na příští rok a také řadu změn v zákoně o daních z příjmů a v dalších zákonech.
K mediálně známým změnám zákonů patří:

  • snížení roční slevy na poplatníka od roku 2011 ze současných 24 840 Kč na 23 640 Kč, tedy o 100 Kč měsíčně;
  • snížení státního příspěvku na stavební spoření za rok 2010 pomocí 50% zdanění a snížení maximální výše příspěvku na 2 000 Kč pro další roky;
  • zrušení osvobození důchodů u výdělečných důchodců: pokud bude mít pracující důchodce příjmy ze závislé činnosti nebo z podnikání nebo z pronájmu a součet těchto příjmů po odečtu případných výdajů přesáhne v kalendářním roce 840 000 Kč, pak důchod, který pobírá, bude celý podléhat běžnému zdanění;
  • ukončení daňových prázdnin fotovoltaických elektráren a dalších obnovitelných zdrojů energie rokem 2010 – příjmy z těchto zdrojů, poprvé uvedených do provozu od 1. 1. 2011, již nebudou osvobozeny.

Podnikatelům by však neměly uniknout další úpravy zákona o daních z příjmů, a to např. :

  • zaměstnavatel by měl mít povinnost podávat kromě ročního vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti rovněž měsíční hlášení o srážce a odvodu záloh na daň na finanční úřad;
  • má být zrušena sleva na dani ve výši poloviny daně z příjmů právnických osob, které zaměstnávají nejméně 25 zaměstnanců a podíl osob se zdravotním postižením tvoří nejméně 50 % průměrného přepočteného počtu všech zaměstnanců;
  • zvyšuje se limit pro odpočet darů od základu daně z 5 % na 10 %, a to v případě darů poskytnutých středním školám a vyšším odborným školám na pořízení materiálu nebo zařízení či na opravy a modernizaci zařízení využívaných pro účely praktického vyučování;
  • navrhuje se, aby poplatník – právnická osoba – nemusel podávat dodatečná daňová přiznání za předchozí období, pokud následně poruší podmínky pro daňovou uznatelnost nákladů (např. z titulu finančního leasingu), ale aby úpravu základu daně z titulu tohoto porušení provedl ve zdaňovacím období, ve kterém k porušení podmínek došlo.


Vládní návrh novely zákona o daních z příjmů bude nyní předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, jeho projednávání pro Vás budeme sledovat.

publikováno 05.11.2010
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close