skupina

Co napsat na fakturu odběrateli z jiného členského státu?

Sjednocením evropských předpisů o fakturaci došlo i v českém zákoně o DPH platném od roku 2013 ke změně v ustanovení týkajících se poznámky na dokladu. Například:

doklad vystavený zákazníkem
Pokud je osoba, pro kterou je plnění uskutečněno, zmocněna k vystavení daňového dokladu, musí doklad obsahovat poznámku: "Vystaveno zákazníkem" (dle Směrnice Rady v AJ a NJ: "Self-billing"; "Gutschrift").

osvobozené dodání zboží do jiného členského státu
Text na dokladu musí obsahovat odkaz na příslušné ustanovení Směrnice Rady nebo odpovídající vnitrostátní ustanovení uvádějící, že dodání zboží je od daně osvobozeno. Příklad:
"Dodání zboží osvobozené od daně dle §64 zákona o DPH platného v ČR";
"The supply of goods is exempt according to the §64 of the VAT Act valid in the Czech Republic";
"Die innergemeinschaftliche Lieferung gem. §64 des tschechischen UStG von USt befreit".

poskytnutí služby s místem plnění ve státě odběratele ve vazbě na jeho sídlo
Doklad musí obsahovat upozornění na povinnost odběratele přiznat a zaplatit daň - formulace: "Daň odvede zákazník" (dle Směrnice Rady v AJ a NJ: "Reverse charge", "Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers"). Nic však nebrání tomu, aby poznámka na dokladu byla obsažnější a jako dříve odkazovala i na příslušné ustanovení zákona o DPH.

Poradci KODAP jsou připraveni Vám být nápomocni i s problematikou správného vystavování dokladů.


publikováno 19.03.2013
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close