skupina

Chystáte se ke zpracování zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013?

S účinností zákona o obchodních korporacích od 1. 1. 2014 doznaly změny i požadavky na vyhotovování, obsah i ověřování zprávy o vztazích. Otázkou je, podle jaké právní úpravy má být zpráva za rok 2013 v roce 2014 sestavena, zda podle staré (obchodní zákoník) či podle nové (zákon o obchodních korporacích) právní úpravy. Volba je odpovědností statutárního orgánu korporace.

Většina stanovisek a právních názorů se dle Komory auditorů ČR přiklání k postupu sestavit zprávu o vztazích za účetní období roku 2013 podle právních předpisů platných pro rok 2013, tj. dle obchodního zákoníku (stanovisko je dostupné zde). Nicméně z uvedeného vyplývá, že bude akceptován postup podle nové i staré právní úpravy za podmínky, že ve zprávě o vztazích bude uvedeno, podle kterého právního předpisu bylo postupováno. Zprávu o vztazích (resp. o vztazích mezi propojenými osobami) je povinnost vyhotovit do třech měsíců po skončení účetního období.

publikováno 14.03.2014


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close