skupina

Chystané změny v zákoně o účetnictví

Po delším období "relativního klidu" v oblasti předpisů upravujících účetnictví je nyní v Poslanecké sněmovně připravena k dalšímu projednávání novela zákona o účetnictví. Účinná by měla být od 1. 1. 2016. Novela přináší celou řadu změn, například zavádí novou kategorizaci účetních jednotek, které rozděluje podle objemu aktiv, obratu a počtu zaměstnanců do 4 kategorií (mikro, malé, střední a velké účetní jednotky). Prováděcí právní předpisy pro jednotlivé kategorie účetních jednotek pak upraví další podmínky vedení účetnictví včetně rozsahu a způsobu sestavení účetní závěrky.

Do zákona o účetnictví se opět dostává pojem jednoduché účetnictví, jehož předmětem budou příjmy a výdaje, majetek a závazky. I po novele zůstane zachována povinnost zveřejňování účetní závěrky. Novela dále vymezuje subjekt veřejného zájmu (doposud upraveno v zákoně o auditorech). Veškeré navrhované změny včetně důvodové zprávy jsou obsahem sněmovního tisku 398.

publikováno 16.06.2015
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close