skupina

Chystané změny v omezení plateb v hotovosti

Zákonem o omezení plateb v hotovosti je uloženo provést platbu nad zákonný limit pouze bezhotovostně. V závěru legislativního procesu se nyní nachází novela tohoto zákona, která současný limit pro legální platbu v hotovosti 350.000 Kč snižuje na 270.000 Kč. Uvedený limit se i nadále nebude vztahovat například na platby daní a cla, platby vyplývající z pracovně-právních vztahů či platby důchodů a nevztahuje se ani na platby při exekucích. Zapovězeno je nejen poskytování hotovostních nadlimitních plateb, ale i jejich přijímání. Zákon totiž výslovně uvádí, že příjemce nadlimitní platby nesmí tuto hotovostní platbu přijmout. Kontrolu dodržování tohoto zákona provádějí a pokuty za nedodržení zákona i nadále ukládají finanční a celní úřady.

Změna výše limitu bude platit od následujícího měsíce po zveřejnění novely zákona ve sbírce zákonů. Proto je třeba na uvedenou změnu limitu pamatovat při uzavírání smluv již dnes.


publikováno 24.10.2014


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close